Espai

Plaça Major d'Alós

Alt Àneu

Alós és el darrer poble de la vall de la Noguera Pallaresa camí d’Aran, passat Isil. Morada d’un del ramaders més important de Catalunya el Tor d’Alós. Aquella estampa del 1905 amb la plaça curulla dansant el ball Pla, flanquejada de cases i per l’església parroquial de Sant Lliser, testimonia la importància de l’espai comunitari, que transformat, reclama l’aturada.

Newsletter